(kontumtv.vn) – Tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền ở cơ sở về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 để người dân nắm và hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đó là nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lại Xuân Lâm nhấn mạnh tại buổi kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại UBND thành phố Kon Tum.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và Ủy ban bầu cử thành phố, các nội dung theo lộ trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum diễn ra đúng pháp luật và đảm bảo thời gian quy định. Thời gian qua thành phố Kon Tum đã thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều phương tiện, với nhiều hình thức sinh động, phù hợp tại nhiều địa bàn, nhiều đối tượng. Thành phố đã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh không dây 63 lượt/tuần, đến nay đã tuyên truyền gần 200 buổi tại 21 xã, phường; tuyên truyền bằng xe lưu động; treo hơn 440 tấm băng rôn; tiến hành cấp phát cho UBND các xã, phường gần 600 tờ áp phích, 447 bài tuyên truyền, phát hành 21 đĩa VCD tuyên truyền về bầu cử; tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, chiếu bóng lưu động kết hợp với tuyên truyền về cuộc bầu cử.…

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của UBND thành phố Kon Tum trong công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian đến UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng thời lượng và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền ở cơ sở; chỉ đạo UBND các xã, phường tiến hành treo các băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích khi được cấp đến tận các thôn, làng, tổ dân phố; Trung tâm Văn hóa thành phố cần linh động lồng ghép, xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi tuyên truyền ở các thôn, làng bằng hình thức biễu diễn nghệ thuật, chiếu bóng lưu động… để nhân dân hiểu rõ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

Sau khi làm việc với UBND thành phố Kon Tum, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã đi kiểm tra thực tế và nắm tình hình công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử tại xã Hòa Bình và xã Ia Chim. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, UBND các xã cần linh động tổ chức lồng ghép tuyên truyền về cuộc bầu cử vào các buổi chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần ở các thôn, làng; đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh không dây để nhân dân nắm và hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Ngọc Chí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *