(kontumtv.vn) – Tiếp tục chương trình kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ văn hóa công sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, ngày 18/9 đoàn kiểm tra của tỉnh Kon Tum đã tiến hành kiểm tra đột xuất  tại huyện Tu Mơ Rông.   

KIEM TRA DOT XUAT TRACH NHIEM THUC THI CONG VU DOI VOI CAN BO, CONG CHUC, VIEN CHUC

Đoàn đã tiến hành kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, văn hóa công sở tại UBND xã Ngọc Lây và xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông. Qua kiểm tra thực tế, hầu hết cán bộ, công chức chấp hành tốt các quy định về trách nhiệm thực thi công vụ, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở UBND.  Các xã đã quán triệt đến từng cán bộ, công chức; tổ chức cho cán bộ, công chức không uống rượu, bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở.  Đồng thời, gương mẫu đi đầu trong thực hiện và chỉ đạo, giám sát chặt chẽ đối với cán bộ, công chức thực thi công vụ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, công chức chưa mang thẻ, đi làm chưa đúng giờ, hoặc vắng không lý do trong giờ làm việc. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

Thời gian đến, đoàn tiếp tục kiểm tra đột xuất các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung vào việc thực hiện giờ giấc làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở.

Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *