(kontumtv.vn) – Ngày 22/3, đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy Ban Trung ương MTTQVN do Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQVN Phùng Khánh Tài làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tiếp và làm việc với đoàn về phía lãnh đạo tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum đã chủ động tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác bầu cử đúng tiến độ theo luật định. Theo phân bổ, tổng số đại biểu Quốc hội của tỉnh Kon Tum được bầu là 06 đại biểu; tổng số đại biểu HDND cấp tỉnh được bầu là 51 đại biểu. UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 02 ban bầu cử tại 02 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của tỉnh; 13 ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. UBND cấp huyện đã quyết định thành lập 83 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và UBND cấp xã thành lập 624 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện đúng theo luật định. Ủy ban bầu cử các cấp đã chuyển danh sách những người ứng cử và hồ sơ cho Ủy ban MTTQ cùng cấp để tổ chức hiệp thương lần thứ hai theo quy định. Đến ngày 19/3/2021, 102 xã, phường, thị trấn; 10 huyện, thành phố và cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đạt 100%. Danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 10 người; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 85 người… Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ cuộc bầu cử; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự và y tế liên quan đến công tác bầu cử; công tác tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử được tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền đạt kết quả tốt.

Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQVN Phùng Khánh Tài ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, các bước được thực hiện đúng theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQVN đề nghị Ủy Ban bầu cử tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử để người dân hiểu rõ về quyền và trách nhiệm khi bầu cử; làm tốt công tác lập danh sách người ứng cử và danh sách cử tri; công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử; tiếp tục quan tâm rà soát công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhất là phẩm chất đạo đức, chính trị; sẵn sàng các phương án bầu cử trong tình hình có dịch Covid – 19. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn để cấp huyện, xã thực hiện đúng theo các quy định về bầu cử; theo dõi, tổng hợp các ý kiến của cử tri nơi cư trú nhận xét về những người ứng cử để làm cơ sở cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba, chọn được những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *