(kontumtv.vn) – “Chúng ta vẫn chạy theo những vụ việc vi phạm và tập trung xử lý cán bộ sai phạm chứ chưa quan tâm nhiều đến kiểm tra thường xuyên”.

Chất lượng của kiểm tra, giám sát chưa cao

Từ đầu nhiệm kỳ XII đến nay qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, các cấp uỷ Đảng đã phát hiện và xử lý kỷ luật gần 54.000 cán bộ, đảng viên, trong đó có nhiều người phải chịu trách nhiệm hình sự, hơn 70 người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Những con số đó nói lên ý chí, quyết tâm của Đảng và các cơ quan chức năng trong công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nó đã thể hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng ta từ khi thành lập đến nay, đó là kiên quyết không để một cán bộ, đảng viên nào tự cho mình cao hơn tổ chức, tự đặt mình ngoài kỷ luật Đảng. Kết quả này đã góp phần củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân vào tổ chức Đảng.

kiem tra, giam sat dang: thuong xuyen hay dinh ky? hinh 1
Chất lượng của kiểm tra, giám sát chưa cao.

Tại nhiều diễn đàn, nhiều cuộc họp bàn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, các chuyên gia, người làm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thẳng thắn nhìn nhận công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên chất lượng của kiểm tra, giám sát và xử lý tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm chưa cao, vẫn còn nhiều thiếu sót, khiếm khuyết của tổ chức Đảng, đảng viên chậm được phát hiện kiểm tra, xử lý hoặc kiểm tra, xử lý kéo dài, vẫn còn tình trạng giơ cao đánh khẽ trong xử lý kỷ luật đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng vi phạm.

Ông Hoàng Văn Đức, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hoà Bình thừa nhận thực trạng đó xảy ra khá nhiều bởi còn những nhận thức khác nhau trong cấp uỷ và có cả sự bất cập về cơ chế, pháp luật.

“Quá trình kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, cấp uỷ và Ban Kiểm tra các cấp đều có chủ trương nghiêm minh, chính xác, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức thì vẫn còn một số hạn chế, bất cập”- ông Đức cho biết.

Kiểm tra vụ việc hay kiểm tra thường xuyên?

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Ban Nội chính Trung ương cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng dù đã được nâng lên nhưng chưa thực sự hiệu quả. Chúng ta vẫn chạy theo những vụ việc vi phạm và tập trung xử lý cán bộ sai phạm chứ chưa quan tâm nhiều đến kiểm tra thường xuyên để ngăn ngừa vi phạm. Không ít địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt nên hiệu quả chưa cao, chưa đủ sức răn đe.

Theo ông Nguyễn Thái Học, để kiểm tra, giám sát có hiệu quả phải đề cao vai trò của người đứng đầu. Lãnh đạo cấp uỷ và người đứng đầu phải thường xuyên chăm lo, theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên.

Theo bà Lê Thị Thuỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam, để hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ngày càng hiệu quả, người làm công tác kiểm tra phải có năng lực, bản lĩnh, người lãnh đạo công tác kiểm tra cần có thái độ kiên quyết với tinh thần chỉ đạo không có vùng cấm. Điều quan trọng là cần xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; sửa đổi, bổ sung mới các quy định về chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế; ban hành các quy định, quy chế về công tác xây dựng Đảng, quy chế phối hợp giữa tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước, đoàn thể chính trị – xã hội. Cần tăng thẩm quyền cho Uỷ ban Kiểm tra các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát nếu được thực hiện tốt sẽ góp phần khắc phục tình trạng mất đoàn kết, tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều tổ chức Đảng, góp phần giáo dục, bảo vệ đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Sỹ Lý/VOV1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *