(kontumtv.vn) – Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Thành ủy Kon Tum.

KIEM TRA HIEN THUC NGHI QUYET TRUNG UONG 4 (KHOA XII) GAN VOI CHI THI 05 TAI THANH UY KON TUM

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum chỉ đạo triển khai thực hiện; quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị đến toàn thể các các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nghiêm chỉnh chấp hành. Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đều tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên; tổ chức cho 100% đảng viên xây dựng bản cam kết; theo dõi việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức; chủ động nắm bắt tâm tư, chống suy thoái đạo đức, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên được xử lý kịp thời; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời xử lý vi phạm, đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, đã giải quyết, xử lý nghiêm 49 đơn thuộc diện giải quyết của Thành ủy. Chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục, sửa chữa.

                                                                                 CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *