(kontumtv.vn) – UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở, hương ước, quy ước ở khu dân năm 2016 tại huyện Kon Rẫy.

Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo huyện Kon Rẫy
Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo huyện Kon Rẫy

Đến nay, 100% các xã, thị trấn của huyện Kon Rẫy đã thành lập ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Các ban đã chú trọng hoạt động và kiểm tra giám sát được 38 vụ việc trên lĩnh vực nước sinh hoạt, đất đai, đường giao thông nông thôn,… Các tổ hòa giải đã hoạt động có nề nếp và thực hiện hòa giải được 21 vụ xích mích tại thôn, làng, góp phần đảm bảo quyền lợi cho công dân, hạn chế đơn thư tồn đọng, kéo dài và vượt cấp. 100% các thôn, làng trên địa bàn huyện duy trì và thực hiện hương ước, quy ước, qua đó một số phong tục, tập quán lạc hậu đang dần được xóa bỏ, việc thực hiện nếp sống mới trong việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực.

CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *