(kontumtv.vn) – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Trung Hải đã kiểm tra các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà.

Qua kiểm tra, nắm tình hình tại khu cách ly, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh ghi nhận công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy định. Đồng thời đề nghị huyện thực hiện tốt quy trình trong công tác phòng dịch, thường xuyên quan tâm đến điều kiện ăn ở, sinh hoạt của công dân trong thời gian thực hiện cách ly; có phương án điều tiết hợp lý việc tiếp nhận, phân loại sàng lọc các trường hợp thực hiện cách ly; vận động các đoàn thể chính trị – xã hội ủng hộ hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ thêm công tác hậu cần phục vụ tại khu cách ly tập trung. Cùng với đó, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư y tế cho các khu cách ly dự phòng tại địa phương.

CTV Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *