(kontumtv.vn) – Ngày 29/10,  Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Kon Tum đã kiểm tra  kết quả triển khai thực hiện phong trào năm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Hà.

KIEM TRA PHONG TRAO “TOAN DAN DOAN KET XAY DUNG DOI SONG VAN HOA” TAI HUYEN DAK HA

Theo đánh giá tại buổi làm việc, đến nay, huyện Đăk Hà có 86/105 thôn, tổ dân phố đạt và giữ vững danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; 12.881/17.730 hộ đạt và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Thực hiện phong trào xây dựng thiết chế văn hóa thể thao, huyện có 10/11 xã, thị trấn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tỷ lệ gia đình tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên khoảng 50%. Về công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng, từ năm 2015 đến nay, huyện đã mở 43 lớp truyền dạy cồng chiêng và múa xoang, 01 lớp dệt, 01 lớp đan lát và  01 chế tác, sử dụng nhạc cụ dân tộc cho thế hệ trẻ. Hiện có 97/105 thôn, tổ dân phố xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư.

Qua kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh cao những kết quả trong triển khai thực hiện phong trào tại huyện Đăk Hà. Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới, huyện Đăk Hà tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh thực hiện phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới; lồng ghép, phối hợp gắn kết với các phong trào thi đua trên địa bàn. Thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định công tác bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm, góp phần đưa phong trào đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

                                                                   CTV Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *