(kontumtv.vn) – Sáng 30/10, đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị – Bộ Công an Nguyễn Hải Trung làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Kon Tum. Tiếp và làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh.

KIEM TRA PHONG TRAO “TOAN DAN DOAN KET XAY DUNG DOI SONG VAN HOA” TAI TINH KON TUM

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai sâu rộng và ngày càng phát triển, tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực; chất lượng Gia đình văn hóa ngày càng được nâng cao. Phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã có bước phát triển mạnh mẽ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; các môn thể thao dân tộc và các trò chơi dân gian được khôi phục, phát triển. Công tác quảng bá các giá trị di sản văn hóa dân tộc được quan tâm, góp phần tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các cấp còn chưa đồng đều; phong trào phát triển chưa thường xuyên, ổn định, có nơi phong trào chưa có chiều sâu.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị – Bộ Công an Nguyễn Hải Trung chia sẻ khó khăn của tỉnh Kon Tum và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh cần chú trọng vào thực chất, tính bền vững của các phong trào, danh hiệu; triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sát với tình hình phát triển của địa phương nhưng phải đảm bảo phù hợp với từng vùng miền và từng dân tộc trên địa bàn.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại 1 số xã ở các huyện trên địa bàn tỉnh.

           Thanh Thủy – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *