(kontumtv .vn) – Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định: “Nếu đi kiểm tra, số cán bộ sai phạm trong đề bạt, bổ nhiệm chắc sẽ khác 10%”.

Nói về con số 10% cán bộ được bổ nhiệm, đề bạt vào các vị trí có sai phạm mà Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính thông tin mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết con số này chưa được tập hợp đầy đủ.

“Đây là con số địa phương báo cáo lên, Bộ chưa đi kiểm tra, xác minh. Khi Bộ đi kiểm tra chắc con số này sẽ khác”, Bộ trưởng Nội vụ khẳng định.

Kiểm tra sai phạm trong bổ nhiệm để chuẩn bị nhân sự khóa 13
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Minh Đạt

Theo ông, cần tổng hợp một cách tổng thể, trên cơ sở đó mới đưa ra các kiến nghị tổ chức thực hiện theo thông báo của Bộ Chính trị để đưa ra kết quả xử lý cho phù hợp với tình hình hiện nay.

“Tôi biết đây là vấn đề xã hội rất quan tâm, nhất là trong lúc này, chúng ta đang chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội 13. Hôm họp với Ban Tổ chức TƯ tôi có nói: “Đây là việc phải làm ngay từ bây giờ và sẽ rất khó khăn. Làm cập rập quá thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề bởi vì có quá nhiều cán bộ”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Trước đó, tại hội nghị toàn quốc với Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cho biết, riêng lĩnh vực quản lý nhà nước công chức, viên chức thuộc hệ thống quản lý nhà nước trong 5 năm qua sai phạm 10% trong tổng số cán bộ được đề bạt, bố trí vào các vị trí.

Sai phạm tương đối đa dạng, có cái nghiêm trọng, có cái do quá trình làm, do chủ quan, do nguyên nhân là xem nhẹ công tác xây dựng Đảng.

Đã thu hồi 61 quyết định bổ nhiệm sai

Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh, Bộ Nội vụ cho biết, năm 2017 có 88 bộ ngành, địa phương thanh tra, kiểm tra 1.357 cuộc.

Thanh tra, kiểm tra cho thấy, các cơ quan đơn vị của bộ ngành, địa phương còn có một số tồn tại, hạn chế, sai phạm trong công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

Trong đó thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm 54 trường hợp; ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ 1 trường hợp; huỷ bỏ 19 quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; xếp lại hạng viên chức 3 trường hợp. Đồng thời, kỷ luật từ mức khiển trách đến cách chức, buộc thôi việc 31 trường hợp.

Cũng trong năm qua, các bộ ngành, địa phương đã tiếp nhận 129 thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng; 1.738 thông tin do công dân phản ánh.

Kết quả xử lý các sai phạm qua giải quyết thông tin phản ánh có 7 trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; 1 trường hợp miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; không bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý 1 trường hợp; huỷ bỏ 4 quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; 1 trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm ngạch công chức. Có 55 trường hợp bị thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cách chức, buộc thôi việc.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, hình thức xử lý đối với các sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, giải quyết thông tin phản ảnh chưa thống nhất. Đa số các bộ, ngành địa phương đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Bộ Nội vụ cũng nêu vướng mắc hiện nay chưa có chế tài để xử lý các vi phạm trong công tác cán bộ.

Thu Hằng/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *