(kontumtv.vn) – Trong chương trình công tác tại tỉnh Kon Tum, ngày 21/11, Đoàn công tác của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội do ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH làm trưởng đoàn làm việc với huyện Tu Mơ Rông, kiểm tra về tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông trên 190 tỷ đồng từ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương. Trong đó, số vốn thực hiện trong năm 2022  trên 70 tỷ đồng. Thời gian qua, huyện phân bổ, sử dụng nguồn vốn để thực hiện các Dự án về Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; phát triển sản xuất; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững… Qua đó, tạo điều kiện, cơ hội cho người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Năm 2022, huyện có hơn 740 hộ người DTTS thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn trên 41% với gần 2.860 hộ.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đánh giá cao các kết quả của huyện Tu Mơ Rông đạt được trong thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đồng thời đề nghị huyện cần lưu ý mục tiêu, đối tượng của Chương trình là người nghèo để đầu tư đúng trọng tâm, đúng trọng điểm, tránh chồng lấn các Dự án; địa phương cần phối hợp tốt với các Sở, ngành trong xây dựng kế hoạch giải ngân; quan tâm hơn nội dung đầu tư hạ tầng thông tin, nâng cao trình độ dân trí; tạo sinh kế đa dạng với các Dự án lớn, phát triển lợi thế của địa phương như dược liệu, trong đó có sự hợp sức của cả người dân, doanh nghiệp, chính quyền. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án; chủ động rà soát các hộ cần hỗ trợ nhà ở để kịp thời triển khai khi có vốn. Thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tham mưu với các Bộ, Ngành sớm có hướng dẫn cụ thể về phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững./.

Cát Tiên – Hà Xiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *