(kontumtv.vn) – Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum do ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Họp đánh giá kết quả công tác kiểm tra
Họp đánh giá kết quả công tác kiểm tra

Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, UBND thành phố Kon Tum đã thành lập Ban Chỉ đạo từ thành phố đến các xã, phường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; tổ chức cho gần 400 cơ sở chế biến thức ăn đường phố cam kết đảm bảo ATTP; tăng cường kiểm tra, quản lí dịch vụ nấu ăn lưu động, thức ăn đường phố, quầy bán rong. Đã kiểm tra 1.046 cơ sở sản xuất kinh doanh, phạt hành chính 68 cơ sở vi phạm trên 80 triệu đồng. Ngoài ra, thành phố tập trung quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ động vật, vùng sản xuất rau, nuôi trồng thủy sản an toàn, phối hợp triển khai áp dụng các quy trình sản xuất chế biến theo phương pháp tiến tiến, phù hợp với các hộ sản xuất nông lâm thủy sản, tổ chức phát động phong trào Toàn dân thực hiện tốt tiêu chí về ATTP…, thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền và giám sát ngộ độc thực phẩm. Trong năm 2017 trên địa bàn thành phố không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy.

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn đã chỉ rõ một số vấn đề còn hạn chế cẩn khắc phục như một số xã chưa kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo ATTP năm 2017 và chương trình phối hợp giám sát hoạt động đảm bảo ATTP giữa UBND với UBMTTQ. Việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa cao, các cơ sở chưa chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng và trang thiết bị; công tác quản lí ATTP, thức ăn đường phố chưa chặt chẽ; cần hoàn tất việc ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm nhỏ lẻ, không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trên địa bàn; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước về ATTP.

CTV Vi Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *