(kontumtv.vn) – Đoàn công tác UBND tỉnh Kon Tum đã làm việc với UBND thành phố Kon Tum về tình hình thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án ” Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020″ trên địa bàn thành phố.

Kiểm tra thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Kiểm tra thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg  ở thành phố Kon Tum

Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Kon Tum đã xây dựng Đề án” Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động thành phố Kon Tum giai đoạn 2011-2015″. Riêng năm 2015, thành phố đã phối hợp đào tạo nghề cho 515 lao động, trong đó đào tạo nghề nông nghiệp cho 215 lao động và 300 lao động nghề phi nông nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu. Theo kết quả khảo sát có khoảng 50% người học nghề có việc làm ổn định, số còn lại việc làm không ổn định hoặc chưa tìm được việc làm.

Nhìn chung, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Kon Tum năm qua có bước chuyển đáng kể, đáp ứng nhu cầu của lao động trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn những bất cập cần khắc phục như một số xã, phường chưa thật sự quan tâm về công tác này; công tác tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh, thông tin việc làm cho người lao động còn bị động, chưa thường xuyên; kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền, tư vấn việc làm, tuyển sinh lao động tại các xã, phường không có; thời gian đào tạo nghề trùng với mùa sản xuất nên học viên theo học không đều, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo… Bên cạnh đó, người lao động được đào tạo nghề vẫn còn tư tưởng trông chờ vào việc được sắp xếp việc làm, không chủ động tìm việc, chưa nhận thức đầy đủ việc đào tạo nghề gắn với việc làm, xuất khẩu lao động, làm cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã khó càng khó hơn.

                                                                                                          CTV Vi Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *