(kontumtv.vn) – Đoàn kiểm tra số 02 Ủy ban bầu cử  tỉnh Kon Tum do Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Trung Hải làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử  huyện Đăk Hà về công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đến nay, Ủy ban bầu cử  huyện Đăk Hà đã tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ người tham gia ứng cử HĐND huyện và các xã, trị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đến ngày 09/4, UBMTTQ huyện đã phối hợp tổ chức 38 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, các thành viên Ủy ban bầu cử được phân công phụ trách các địa bàn đã chủ động tiến hành việc kiểm tra, giám sát công tác triển khai bầu cử ở các địa phương và kịp thời hướng dẫn các địa phương khắc phục các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Sau khi trao đổi, làm rõ những vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Trung Hải đề nghị Ủy ban bầu cử  huyện Đăk Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về công tác bầu cử; tiếp tục rà soát, điều chỉnh danh sách người ứng cử, cử tri để niêm yết tại địa điểm bỏ phiếu ở các xã, thị trấn. Đồng thời giải quyết kịp thời việc tố cáo, kiến nghị của người dân ngay tại cơ sở. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý với ứng cử viên tham gia bầu cử các cấp, tăng tính dân chủ và khách quan ở cơ sở; tổ chức công tác hiệp thương đúng quy định… Qua đó, đảm bảo làm tốt mọi mặt công tác trên địa bàn, tiến tới ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *