(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của Hội đồng thi đua – Khen thưởng tỉnh Kon Tum vừa kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ công tác thi đua – khen thưởng năm 2019 tại BĐBP tỉnh.

KIEM TRA VIEC THUC HIEN PHAP LUAT, NHIEM VU CONG TAC THI DUA KHEN THUONG NAM 2019 TAI BO DOI BIEN PHONG TINH

Thời gian qua, công tác thi đua – khen thưởng của BĐBP tỉnh được thực hiện đúng quy định. Tất cả các nội dung đều được cụ thể hóa vào nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát động nhiều phong trào thi đua trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”.

Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh có 33 lượt tập thể, 176 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Việc phát hiện và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện theo quy định, hướng dẫn; qua đó, đã kịp thời ghi nhận và biểu dương thành tích, động viên, cổ vũ, khích lệ tinh thần của các tập thể, cá nhân; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tạo động lực thúc đẩy toàn thể cán bộ, chiến sỹ học tập, noi theo,  phấn đấu lập thành tích cao hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác cũng đã chỉ rõ một số quy trình, thủ tục, hướng dẫn trong công tác tham mưu thi đua – khen thưởng của đơn vị. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có ý kiến, kiến nghị nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình chỉ đạo, xét thưởng cho tập thể, cá nhân khi đạt thành tích xuất sắc trong các mặt công tác thường xuyên cũng như đột xuất.

                             CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *