(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum đã tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Ia Chim, thành phố Kon Tum.

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Ia Chim
Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Ia Chim

Qua 5 năm triển khai Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, xã Ia Chim đã phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí. Đến nay xã cơ bản đã đạt 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trên địa bàn tập trung chuyển đổi cơ cấu lao động, cây trồng, vật nuôi, phân bố cây trồng phù hợp theo vùng, mở rộng diện tích các loại cây công nghiệp, cây ăn quả vào sản xuất, tăng thu nhập bình quân đầu người từ 18 triệu đống năm 2011 lên gần 24 triệu đồng năm 2015. Số hộ nghèo giảm từ hơn 220 hộ năm 2011 xuống còn 57 hộ năm 2015, chiếm tỷ lệ 2,5%. Xây dựng nông thôn mới, xã Ia Chim được đầu tư trên 67 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp và kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ khoảng 8 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng. Đến nay hệ thống đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang, hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo.

Qua kết quả kiểm tra, đoàn đánh giá cao những kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Ia Chim. Đồng thời đề xuất các cấp thẩm quyền công nhận địa phương đủ điều kiện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

                                                                             CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *