(kontumtv.vn) – Trung ương đưa ra bàn về chiến lược cán bộ với việc kiên quyết không đưa những cán bộ thoái hóa biến chất, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào quy hoạch là điều đáng mừng.

Đảng ta luôn coi cán bộ là gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu. Vì vậy, việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, luôn đặt trong sự tập trung, thống nhất của Đảng với một quy trình chặt chẽ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, kiên quyết không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, quan điểm lệch lạc, những kẻ cơ hội chính trị.

kien quyet khong dua vao quy hoach nhung ke co hoi chinh tri  hinh 1
Đảng, nhân dân cần những lãnh đạo có năng lực, uy tín và đạo đức (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Đức Hà, chuyên gia cao cấp về tổ chức xây dựng Đảng, cho rằng, từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn chăm lo đến các khâu của công tác cán bộ. Đặc biệt từ khi thực hiện đường lối đổi mới đến nay, Đảng ta đã có nhiều chủ trương xây dựng chiến lược cán bộ với những quy định chặt chẽ về quy trình, tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ cho đảng vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của từng giai đoạn.

“Đại hội VIII của Đảng xác định, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã chuyển sang một giai đoạn mới, đó là giai đoạn đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội VIII có đặt ra vấn đề là phải sớm xây dựng một chiến lược cán bộ của thời kỳ mới. Để thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hết sức quan tâm và có nhiều chủ trương, giải pháp rất cụ thể. Có thể nói, trên tất cả các khâu của công tác cán bộ, đã có những chuyển biến bước đầu quan trọng, là nền tảng cho sự phát triển”, ông Hà cho biết thêm.

Công tác cán bộ của Đảng đã có những thay đổi lớn thông qua công tác quy hoạch, đào tạo, lựa chọn, luân chuyển. Chúng ta đã có đội ngũ cán bộ với đa số có trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng được vai trò lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, công tác cán bộ vừa qua cũng đã bộc lộ những khuyết điểm nhất định, vẫn còn tình trạng bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược chưa đúng quy trình, không đảm bảo tiêu chuẩn. Đáng chú ý, có những cán bộ suy thoái phẩm chất, năng lực yếu vẫn được đánh giá, nhận xét tốt, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí được khen thưởng, cất nhắc, bổ nhiệm. Từ đó cho thấy công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, hình thức và không thực chất.

Dẫn ra con số gần 50 cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu một số cơ quan cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cả đương chức và về hưu, bị kỷ luật trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, ông Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhận xét: “Điều đó cho thấy, công tác quy hoạch cán bộ của chúng ta nói riêng và công tác cán bộ nói chung còn ngổn ngang rất nhiều việc”.

Ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cũng cho rằng, công tác cán bộ của Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn những nhức nhối cần chấn chỉnh. Việc Trung ương đưa ra bàn về chiến lược cán bộ với việc kiên quyết không đưa những cán bộ thoái hóa biến chất, những kẻ cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào quy hoạch là điều đáng mừng và mong rằng sẽ thực hiện tốt điều này.

“Tổng kết lại, công tác cán bộ của Đảng ta từ trước đến nay đã có nhiều bài học kinh nghiệm tốt nhưng cũng có những khó khăn, nhức nhối, đặc biệt là vấn đề tham nhũng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên có chức quyền. Nghị quyết Trung ương đã nêu rõ không thể để những người vô đạo đức, cơ hội, tham nhũng lọt vào các cấp ủy Đảng, đặc biệt là cấp chiến lược”, ông Vũ Mão nhấn mạnh.

Để có được đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất, theo ông Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khi quy hoạch lựa chọn, cần căn cứ vào mục đích sử dụng, kết quả đánh giá cán bộ; để thực hiện việc quy hoạch cán bộ phải có sự so sánh về kết quả công tác, chất lượng công việc của các chức danh quy hoạch tương đương  gắn với kết quả lấy phiếu giới thiệu của cán bộ, đảng viên theo đúng quy trình, quy định.

“Chúng ta phải rà soát, đánh giá lại, đặc biệt là tổng kết đánh giá cán bộ của năm nay trên cơ sở đánh giá cán bộ của những năm trước gắn với việc đánh giá của các cơ sở Đảng, bám sát vào quy hoạch và lấy chất lượng của đội ngũ cán bộ bằng hiệu quả của các công việc cụ thể, gắn với quy hoạch đó, tổ chức đó hoạt động như thế nào để mình bố trí con người có khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ”, ông Phúc đề nghị./.

PV/VOV1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *