(kontumtv.vn) – Chiều 22/7, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tại phiên họp sáng 22/7, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Sau khi Quốc hội tiến hành bầu các chức danh này, Ban kiểm phiếu đã làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Kết quả cụ thể như sau:

Ông Hà Ngọc Chiến được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV với 481 phiếu đồng ý (97,37%).

Ông Nguyễn Đức Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội khóa XIV với 480 phiếu đồng ý (97,17%).

Ông Võ Trọng Việt được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV với 478 phiếu đồng ý (96,76%).

Ông Phan Xuân Dũng, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khóa XIV với 477 phiếu đồng ý (96,56%).

Ông Phan Thanh Bình được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niêu và nhi đồng của Quốc hội khóa XIV với 477 phiếu đồng ý (96,56%).

Ông Nguyễn Văn Giàu được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV với 469 phiếu đồng ý (94,94%).

Ông Nguyễn Khắc Định được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV với 468 phiếu đồng ý (94,74%).

Bà Nguyễn Thúy Anh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV với 459 phiếu đồng ý (92,91%).

Bà Lê Thị Nga được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIVvới 452 phiếu đồng ý (91,50%).

Ông Vũ Hồng Thanh, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV với 376 phiếu đồng ý (76,11%).

Ông Nguyễn Hạnh Phúc được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV với 465 phiếu đồng ý (94,13%).

Ông Hồ Đức Phớc được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021với 459 phiếu đồng ý (92,91%).

Với 94,94% phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Với 94,13% phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV.

Với 93,72% phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Đỗ Hương/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *