(kontumtv.vn) – Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025, kinh tế của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

kinh te cua tinh giai doan

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2017 đạt hơn 12.300 tỷ đồng, gấp 1,75 lần so với năm 2010 và gấp gần 1,2 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt gần 8,4%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, thủy sản. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ gần 16 triệu đồng năm 2010 lên gần 35  triệu đồng vào năm 2017. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư và từng bước hoàn thiện.

Với những kết quả đạt được, tỉnh Kon Tum đang tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế trong thời gian tới. Trong đó tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; triển khai chủ trương dồn đổi, tích tụ ruộng đất nông nghiệp ở những nơi có điều kiện để xây dựng cánh đồng lớn phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung đầu tư phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên các ngành có lợi thế của địa phương; đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế và sản phẩm chủ lực; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *