(kontumtv.vn) – Huyện Kon Plông (Kon Tum) vừa tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” theo hình thức trực tuyến.

Triển khai thực hiện Cuộc vận động, huyện Kon Plông phấn đấu đến năm 2025, có từ 70% trở lên hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; trên 40% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để sản xuất đạt hiệu quả, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư mở rộng sản xuất; trên 25% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo được cải thiện về đời sống vật chất và tinh thần; trên 25% số hộ đồng bào  dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 6%/ năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025…

CTV Mỹ Hòa – Phạm Trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *