(kontumtv.vn) – Huyện ủy Kon Plông (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 10 của Bộ Chính trị khóa XI về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

CHI THI 01

Trong 5 năm  qua, việc thực hiện Chỉ thị 10 Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20 của Tỉnh ủy Kon Tum tại huyện Kon Plông đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, huyện có 35 trường, trong đó, có 2 trường là Trường PTDTNT huyện thuộc quản lý của Sở GD&ĐT tỉnh, 33 trường thuộc quản lý của Phòng GD&ĐT huyện. Tổng số học sinh năm học 2016-2017  hơn 6.300 em, tăng hơn 400 em so với năm học 2011-2012; 9/9 xã được công nhân đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 100% số xã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15-35 tuổi biết chữ trên địa bàn huyện đạt trên 98%; tổng số người biết chữ trong độ tuổi từ 36-45 đạt 96%; độ tuổi từ 46-60 đạt 90%. Việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở được cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, tỷ lệ học sinh tham gia học tiếp trung học phổ thông ngày càng tăng. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành được tăng cường về số lượng, nâng cao dần về chất lượng và được chuẩn hóa. Toàn ngành Giáo dục huyện quản lý 728 biên chế, hiện có hơn 99% đạt chuẩn và trên chuẩn.

Hội nghị đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10 của Bộ Chính trị trong thời gian tới là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; củng cố, mở rộng quy mô mạng lưới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; nâng cao chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý nhân viên; tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, công tác kiểm tra giám sát.

                                                                            CTV Mỹ Hòa – Phan Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *