(kontumtv.vn) – UBND huyện Kon Plông (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên (1996-2016).

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên huyện Kon Plông
Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên huyện Kon Plông

Việc thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể huyện Kon Plông đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Huyện đã thực hiện tốt các quy định về đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên, góp phần quan trọng vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện đã tổ chức sắp xếp đầu mối đơn vị, thực hiện bổ nhiệm quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy, quản lý từ tiểu đội trở lên. Hàng năm, công tác thực hiện huấn luyện, diễn tập, kiểm tra các đơn vị dự bị động viên đạt từ 90 đến 95% quân số. Thực hiện hoàn thành cơ bản nội dung, chương trình giáo dục cho các đối tượng, quân số tham gia học tập bình quân đạt 92%; tỷ lệ khá, giỏi đạt 62%. Công tác phát triển đảng viên, củng cố kiện toàn tổ chức Đảng trong các đơn vị dự bị động viên được quan tâm.

 Thời gian tới, huyện Kon Plông tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16 và Kết luận số 41 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị động viên và gia đình trong thời gian tập trung làm nghĩa vụ… Đồng thời thống nhất đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương nghiên cứu và thay thế Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên bằng Luật Dự bị động viên để công tác quản lý lực lượng dự bị động viên ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả.

                                                              CTV Mỹ Hòa – Phan Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *