(kontumtv.vn) – Đến nay, Hội LHPN huyện Kon Plông (Kon Tum) đã thành lập được 62 tổ tiết kiệm chi hội và 2 tổ tiết kiệm vốn vay thôn bản tại 89 thôn, làng trong toàn huyện.

Tổ tiết kiệm
Tổ tiết kiệm bình xét cho hội viên vay vốn

Kết quả, có trên 1.900 hội viên tham gia với tổng số tiền tiết kiệm gần 420 triệu đồng. Trên 120 hội viên có hoàn cảnh khó khăn được mượn vốn từ nguồn này để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, từng bước giảm nghèo. Cũng từ chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp Hội LHPN huyện Kon Plông đã tín chấp cho 1.160 hội viên vay vốn với tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng. Kết quả chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững do Hội LHPN huyện Kon Plông triển khai đã góp phần giảm trên 500 hộ nghèo tại huyện Kon Plông trong năm 2016.

Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *