(kontumtv.vn) – Ủy ban MTTQ huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện được tổ chức tại thôn, làng nơi người ứng cử cư trú thường xuyên, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri phải đáp ứng các điều kiện, nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải đảm bảo trên 50% số cử tri tham dự; nơi có từ 100 cử tri trở lên thì phải đảm bảo ít nhất  55% cử tri tham dự. Thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú diễn ra từ ngày 24/3 – 8/4/2021.

Việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Kon Rẫy, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm phát huy quyền làm chủ của cử tri, tạo điều kiện để cử tri đóng góp ý kiến và bày tỏ tín nhiệm đối với những người ứng cử.

CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *