(kontumtv.vn) – Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân,  tình hình kinh tế – xã hội huyện Kon Rẫy (Kon Tum) có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được chú trọng, quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của người dân cơ bản ổn định.

Trong năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt gần 1.400 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29,6 triệu đồng/người/năm, đạt 100% kế hoạch, tăng 10,73% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc, gia cầm và diện tích gieo trồng đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Huyện đã triển khai kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “Cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 200 ha; Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt. Đến nay, huyện có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện phấn đấu cuối năm 2020 xã Tân Lập đạt xã nông thôn mới nâng cao và thôn 3, xã Tân Lập được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa – xã hội luôn được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; Tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện còn 20,4%, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kon Rẫy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, nhất là giải phát về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh thực hiện các lĩnh vực đột phá gắn với Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; tập trung chỉnh trang, đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị đảm bảo xanh – sạch – đẹp – văn minh và hiện đại; đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *