(kontumtv.vn) – Trong 6 tháng năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn do khô hạn kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhưng với sự nỗ lực của các cấp, ngành và toàn dân, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện Kon Rẫy (Kon Tum) vẫn ổn định và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Diện tích cây trồng hàng năm tăng so với cùng kỳ
Diện tích cây trồng hàng năm huyện Kon Rẫy tăng so với cùng kỳ

Tại huyện Kon Rẫy, diện tích cây trồng hàng năm trong vụ đông xuân và vụ mùa đều tăng so với cùng kỳ. Công tác chống hạn, chống phá rừng, phòng chống cháy, chống khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép được tăng cường và đạt kết quả. Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, trong 6 tháng đầu năm đã có 2 dự án về du lịch và chế biến tinh bột sắn triển khai đầu tư tại Kon Rẫy với tổng mức đầu tư trên 177 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng ước trên 78 tỉ đồng, đạt 50% so với dự toán địa phương giao và bằng 73% so với cùng kỳ.Trong đó thu địa bàn 9,6 tỉ đồng, đạt 56% dự toán và bằng 99,3% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực giáo dục, y tế có bước phát triển; công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới được quan tâm và có nhiều chuyển biến. Đến nay, có 2 xã Đăk Ruồng và Đăk Tơ Lung đạt 13 tiêu chí, xã Tân Lập đạt 09 tiêu chí, xã Đăk Tờ Re và xã Đăk Pne 08 tiêu chí, xã Đăk Kôi đạt 05 tiêu chí xã nông thôn mới.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *