(kontumtv.vn) – UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (2012-2016).

4 NAM THI HANH LUAT

Trong 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, UBND huyện Kon Rẫy triển khai và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện với 105 cuộc và trên 14.000 lượt người tham gia; tiếp nhận 17 đơn khiếu nại, chủ yếu thuộc các lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách và 2 đơn tố cáo thuộc lĩnh vực khai thác tài nguyên rừng, bán đất đai, thực hiện sai chế độ chính sách và công tác quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp.

Đối với các đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, phòng, ban chuyện môn và chủ tịch UBND các xã, thị trấn đều giải quyết dứt điểm 100%. Đơn không thuộc thẩm quyền, UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn công dân viết đơn gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đối với các đơn tố cáo, UBND huyện đã tiến hành xác minh, ban hành văn bản xử lý nội dung đơn tố cáo và xử lý kỷ luật công chức liên quan.

Khó khăn trong việc triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn huyện thời gian qua là năng lực của cán bộ, công chức còn hạn chế, nhất là ở cấp xã; cán bộ, công chức làm công tác kiêm nhiệm, gây nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết các vụ việc, công tác hòa giải ở cơ sở chưa có tính thuyết phục…

CTV Chung Loan – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *