(kontumtv.vn) –  Đến nay, hệ thống quản lý văn bản và điều hành – iOffice được tỉnh Kon Tum triển khai đến tất cả các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

100 PHAN TRAM CO QUAN, DON VI TRIEN KHAI HE THONG QUAN LY VAN BAN VA DIEU HANH – IOFFICE

Theo thống kê từ ngày 11/02 đến ngày 20/6/2019, trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành – iOffice của 03 cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh có tổng số hơn 44.600 văn bản điện tử gửi đi, hơn 356.000 văn bản điện tử các đơn vị nhận đến; gần 33.000 văn bản điện tử có ký số được gửi đi, hơn 240.300 văn bản điện tử có ký số của các đơn vị nhận đến.

Số liệu theo dõi đến ngày 07/6/2019, đã khởi tạo được hơn 12.400 tài khoản người dùng và hoàn thành việc xác định mã định danh của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *