XA, PHUONG, THI TRAN CO DIEN LUOI QUOC GIA

(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn huy động khác nhau, hệ thống lưới điện phân phối của tỉnh Kon Tum đã được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia sử dụng, 99,7% hộ dân có điện sử dụng. Với việc cung cấp điện kịp thời, an toàn, ổn định đã góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *