(kontumtv.vn) – Tính đến cuối quý I năm 2018, tổng nợ xấu của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn 380 tỷ đồng, chiếm 1,5% tổng dư nợ tín dụng; so với thời điểm 31/12/2017, tăng hơn 6%, tăng 23 tỷ đồng.

BA THANG DAU NAM

Các ngân hàng đang tiến hành rà soát, đánh giá lại chất lượng tín dụng và khả năng thu hồi nợ; phối hợp với khách hàng và các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các khoản vay và tài sản đảm bảo; đồng thời chủ động phân loại và hạch toán đầy đủ các khoản nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt nam; tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nợ xấu gia tăng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng.

Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng còn tích cực phối hợp với các doanh nghiệp nhằm cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm bớt khó khăn và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho khách hàng vay; hỗ trợ những khách hàng có triển vọng phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *