(kontumtv.vn) – Trong xây dựng nông thôn mới, việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn là yếu tố quyết định làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

45 XA CHUA DAT CHUAN TIEU CHI SO 2 VE GIAO THONG

Do đó, những năm qua tỉnh Kon Tum đã ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn. Đến nay có 41/86 xã đạt chuẩn tiêu chí số 2 về giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 45 xã chưa đạt chuẩn gồm thành phố Kon Tum 7 xã, huyện Sa Thầy 6 xã, Ia H’Drai 3 xã, Đăk Glei 4 xã, Tu Mơ Rông 11 xã, Ngọc Hồi 3 xã, Kon Plông 2 xã, Đăk Tô 1 xã và Đăk Hà 5 xã.

Các xã chưa đạt chuẩn là do tỷ lệ km đường trục thôn, đường ngõ xóm chưa được cứng hóa theo quy định, bởi vì số km đường thực hiện lớn, suất đầu tư cao, trong khi đó ngân sách Nhà nước phân bổ hạn chế, khả năng tham gia của người dân không cao.

 

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *