(kontumtv.vn) – Đã có 6 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã được sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum nghiệm thu trong năm 2017.

- 6 DE TAI, DU AN KHOA HOC VA CONG NGHE CAP TINH DUOC NGHIEM THU TRNG NAM 2017

 Đó là các đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Kon Tum, Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình trồng cây sâm dây, Xây dựng phần mềm quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây thông Caribea và một số giống bạch đàn phục vụ trồng rừng nguyên liệu giấy, Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ quyết định không gian trên nền web trong quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cây giống sâm Ngọc Linh. Cũng trong năm 2017, sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội Sâm Ngọc Linh; ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh; phê duyệt dự án tạo lập, quản lý nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum dùng cho sản phẩm sâm củ và các sản phẩm chế biến từ sâm củ Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum.

Kết quả hoạt động của sở KH&CN trong năm 2017 đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó, thúc đẩy kinh tế, xã hội tỉnh Kon Tum phát triển.

                                                            Văn Hiển – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *