(kontumtv.vn) – Năm 2016, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước và tình hình hạn hán xảy ra nghiêm trọng trên địa bàn, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo UBND tỉnh và các cấp, ngành phối hợp đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay chỉ có 6/12 chỉ tiêu cơ bản đạt kết hoạch theo Nghị quyết 23 kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XI đề ra.

Sản xuất gạch ngói
Sản xuất gạch ngói

Trong 12 chỉ tiêu đề ra trong năm 2016, có  5 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh tế, 5 chỉ tiêu xã hội và 2 chỉ tiêu về môi trường. Đến nay  có 6/12 chỉ tiêu cơ bản  thực hiện đạt kế hoạch, còn lại 6/12 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Cụ thể:

Ở lĩnh vực kinh tế, có 3/5 chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch năm. Đó là: Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2016 tăng 8%, hụt 1,5% so với nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu nhập bình quân đạt ở mức 32,16 triệu đồng/người/năm, trong khi nghị quyết phê duyệt là 33 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách nhà nước tại địa phương chỉ thực hiện được gần 2.000 tỷ đồng, hụt hơn 450 tỷ đồng so kế hoạch giao.

Ở lĩnh vực xã hội có 2/5 chỉ tiêu không đạt, đó là: Dân số trung bình hiện có trên 507.000 người/515.000 người theo kế hoạch; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đã thực hiện là 43,7% trong khi kế hoạch giao là 44%.

Về lĩnh vực môi trường có 1/2 chỉ tiêu không đạt, đó là tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh mới đạt dưới 86%, trong khi chỉ tiêu giao là trên 87%.

                                                                         Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *