7 THANG

(kontumtv.vn) – Trong tháng 7/2017, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum ước đạt gần 199 tỷ đồng, chi ngân sách ước đạt  trên 320 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh ước đạt  trên 1.300 tỷ đồng, đạt trên 70% dự toán địa phương giao và bằng 121% cùng kỳ năm trước; chi ngân sách địa phương đạt 2.720 tỷ đồng, đạt trên 44% nhiệm vụ chi và bằng 94% so cùng kỳ 2016.

Đến cuối tháng 7, kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 là gần 420 tỷ đồng, đạt hơn 23% so với kế hoạch. Theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 7 tháng đầu năm còn chậm. Nguyên nhân là do nguồn kinh phí đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ chậm do phải chờ các hướng dẫn từ Trung ương.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *