(kontumtv.vn) – Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 181 tổ hợp tác, thu hút gần 1.900 thành viên và người lao động tham gia. Có 111 hợp tác xã và 01 liên hiệp hợp tác với hơn 9.100 thành viên và người lao động.

HOP TAC XA HOAT DONG THEO LUAT HOP TAC XA NAM 2012

Trong đó có 105 hợp tác xã, 01 liên minh hợp tác xã đang hoạt động và 06 hợp tác xã ngưng hoạt động. 102 hợp tác xã đã chuyển đổi và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, chiếm hơn 91%.

Một số hợp tác xã hoạt động đúng luật và có chiều hướng phát triển ổn định, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động. Tuy nhiên, nhìn chung hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã chưa cao, còn mang tính thời vụ, thiếu ổn định.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *