(kontumtv.vn) – Thực hiện phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, các cấp bộ Đoàn tỉnh Kon Tum tiếp tục đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội, trong đó tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn khó khăn, vùng nông thôn, biên giới, bảo vệ môi trường, giao thông, trật tự an toàn xã hội.

Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới
Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

Nhiều công trình, phần việc thanh niên đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của các địa phương, đơn vị, đặc biệt là tham gia xây dựng nông thôn mới; xung kích vào những việc mới, việc khó đòi hỏi sức trẻ và tinh thần tình nguyện của thanh niên, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ, tạo khí thế trong các hoạt động của Đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tích cực tham gia.

Bên cạnh đó, nhiều cấp bộ Đoàn đã quan tâm đầu tư các công trình, phần việc thanh niên góp phần hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở Đoàn vùng sâu, vùng xa; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2016, có 29 công trình thanh niên của 15 Đoàn trực thuộc; 106 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, đạt 95% số Đoàn xã có công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *