(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 – 2020.

BAN HANH BO TIEU CHI THON NONG THON MOI CAC XA DAC BIET KHO KHAN

Trên cơ sở Quyết định số 1385 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21/10/2018 về Phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020, ngày 22/4/2019 UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định 386 kèm Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi của tỉnh.

Bộ tiêu chí mới được ban hành gồm 16 tiêu chí, theo đó các thôn đạt chuẩn nông thôn mới phải có 70% đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa; tỉ lệ hộ nghèo đa chiều nhỏ hơn hoặc bằng 7%, không có nhà ở dột nát và trên 75% nhà ở đáp ứng 3 tiêu chí: tường cứng, nền cứng, mái cứng… Các tiêu chí này được áp dụng đối với 58 thôn của 08 xã đặc biệt khó khăn, đạt dưới 10 tiêu chí thuộc 3 huyện Đăk Glei, Sa Thầy và Ia H’Drai.

Quyết định 386 kèm bộ tiêu chí mới này là căn cứ để xây dựng và triển khai kế hoạch phấn đấu thực hiện; đồng thời là cơ sở để chỉ đạo, đánh giá, xét công nhận, công bố thôn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

Linh Thủy – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *