(kontumtv.vn) -Trong những năm gần đây, tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư; trong đó đặc biệt chú trọng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực.

chu trong cong tac thu hut

Tính đến hết năm 2017, trên địa bàn tỉnh có gần 240 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 44.840 tỷ đồng. Trong đó có gần 140 dự án công nghiệp –xây dựng, với tổng vốn trên 28.540 tỷ đồng; 85 dự án nông, lâm nghiệp, với tổng vốn trên 14.500 tỷ đồng; 16 dự án  thương mại – dịch vụ, với tổng vốn gần 1.800 tỷ  đồng. Đến nay, đã có 140 dự án  đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng, với tổng vốn đầu tư hơn 14.110 tỷ đồng; 30 dự án đầu tư đang triển khai xây dựng, với tổng vốn hơn 24.370 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã thực hiện rà soát và ban hành danh mục dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh với gần 110 dự án. Trong đó có 45 dự án thuộc danh mục dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư vào tỉnh Kon Tum; 63 dự án thuộc danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum. 

 Thanh Tùng – Công Luận

                                                                   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *