(kontumtv.vn) – Xây nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công, gia đình chính sách là một trong những hoạt động thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa đã được tỉnh Kon Tum chú trọng thực hiện. Việc làm này có sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp cho đối tượng chính sách, người có công ổn định cuộc sống.

Gia đình chính sách được hỗ trợ xây dựng nhà ở
Gia đình chính sách được hỗ trợ xây dựng nhà ở

Thời gian qua, bằng các chương trình, nguồn vốn hỗ trợ, hàng ngàn gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở. Tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa gần 1.960 căn nhà tình nghĩa cho người có công, với tổng kinh phí 48 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ xây mới hơn 1.000 căn nhà, kinh phí hỗ trợ hơn 33,3 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 940 nhà, kinh phí hơn 15 tỷ đồng. Nhờ đó, đến nay khoảng hơn 85% đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh đã có nhà ở ổn định. Tỉnh Kon Tum đã đề ra mục tiêu phấn đầu đến cuối năm 2018 đảm bảo 100%  người có công trên địa bàn tỉnh có nhà ở ổn định.

Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở là một trong những việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh Kon Tum  đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

                                                                 Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *