(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định 1117 thông qua Đề án chuyển đổi 1.045 ha đất trồng lúa thiếu nước tưới vụ đông xuân tại 8 huyện, thành phố sang trồng cây hàng năm trong mùa vụ 2016 – 2017 này.

Trồng sắn cao sản trên diện tích lúa đông xuân thiếu nước
Trồng sắn cao sản trên diện tích lúa đông xuân thiếu nước

Trong đó, thành phố Kon Tum trên 280 ha, huyện Đăk Hà 210 ha, huyện Đăk Tô hơn 160 ha, huyện Sa Thầy 185 ha, huyện Kon Rẫy 56 ha, huyện Ngọc Hồi 76 ha, huyện Ia H’Drai 11 ha và huyện Đăk Glei 63 ha. Các loại cây trồng được người dân đăng ký chuyển đổi nhiều nhất là sắn với 395 ha, ngô 244 ha, còn lại trồng các loại rau, đậu và trồng cỏ.

Tham gia Đề án, nông dân được hỗ trợ kinh phí mua giống và hướng dẫn kỹ thuật. Mục đích của Đề án là hạn chế rủi ro trong sản xuất, nâng cao thu nhập và lợi nhuận trên đơn vị diện tích cho người nông dân, khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn phù hợp với định hướng mục tiêu Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Thủ tướng Chính phủ. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã xác định thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là giải pháp kỹ thuật.

                                                                              Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *