PHAN DAU CHUYEN DOI KHOANG 2.900HA DIEN TICH TRONG LUA

(kontumtv.vn) – Trên cơ sở đánh giá kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2017 – 2020 và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh Kon  Tum  đang tập trung sản xuất theo quy hoạch và yêu cầu của thị trường, lấy hiệu quả của sản xuất làm mục tiêu. Đồng thời rà soát lại quỹ đất của từng địa phương, quy hoạch thành từng vùng sản xuất hàng hóa trên cơ sở lợi thế so sánh của mỗi vùng, để từng bước thay đổi công thức luân canh theo hướng giảm số lượng sản phẩm hiệu quả thấp, khó tiêu thụ sang sản xuất những nông sản có hiệu quả cao.

Ngoài ra, đẩy mạnh sử dụng các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu với sâu bệnh để bổ sung kịp thời vào cơ cấu luân canh trên diện tích đất trồng lúa thiếu nước tưới vụ đông xuân, đạt hiệu quả cao nhất. Phấn đấu đạt diện tích đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 khoảng 2.900 ha.

 Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *