(kontumtv.vn) – Tính đến cuối tháng 12/2018, tỉnh Kon Tum thu hút 15 dự án phi chính phủ nước ngoài tài trợ với tổng vốn trên 2 triệu USD.

KON TUM CO 15 DU AN PHI CHINH PHU TAI TRO VOI TONG VON TREN 2 TRIEU USD

Trong đó, có 7 dự án chuyển tiếp năm 2017 với tổng số vốn cam kết viện trợ năm 2018 trên 688.000 USD. Có 9 dự án mới trong năm 2018 với tổng số vốn cam kết viện trợ hơn 1,33 triệu USD do 12 tổ chức, 1 cá nhân nước ngoài viện trợ. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 1 dự án và tăng hơn 611.000 USD.

 Các dự án tập trung giải quyết các nhu cầu bức thiết của người dân bao gồm cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, cấp học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật, hỗ trợ sinh kế và nâng cao khả năng hòa nhập cộng đồng cho người bị bệnh phong.

Về cơ bản, các tổ chức khi triển khai thực hiện dự án tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành về viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

                                                                            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *