Nước ngầm có nguy cơ bị nhiễm co
Nước ngầm có nguy cơ bị nhiễm Coliform

(kontumtv.vn) – Kết quả quan trắc nước ngầm của tỉnh Kon Tum vào đầu năm 2018 cho thấy có khoảng 18% vị trí quan trắc có pH thấp hơn giới hạn nhỏ nhất cho phép khoảng 1,1 lần. Theo đó, chất lượng nước ngầm tỉnh Kon Tum có pH tương đối thấp so với giá trị tối ưu của tiêu chuẩn, quy chuẩn. Tuy nhiên, kết quả quan trắc cũng cho thấy nước ngầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum có từ  9% đến 36% vị trí có nguy cơ bị nhiễm Coliform. Mức độ ô nhiễm khoảng 1,1 lần đến 3.100 lần. Đây là tác nhân gây hại trong hệ tiêu hóa.

Nguyên nhân bị ô nhiễm Coliform là do nguồn nước ngầm luôn có nguy cơ bị ảnh hưởng của chất thải sinh hoạt, chất thải nông nghiệp và công nghiệp.

                                        Văn Hiển – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *