CON 48 XA CHUA DAT TIEU CHI SO 13 VE TO CHUC SAN XUAT

(kontumtv.vn) – Đến nay, tỉnh Kon Tum có 59 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; 110 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; 108 trang trại và 01 Liên hiệp Hợp tác xã nông công nghiệp xanh Kon Tum. Đáng nói là phần lớn các hợp tác xã đều đứng chân ở phường, thị trấn, không nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

 Trong khi đó phần lớn các xã nằm trong chương trình nông thôn mới không đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nguyên nhân là địa phương không hình thành được vùng sản xuất tập trung, không xây dựng được mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, khó khăn trong thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác theo quy định. Một số xã có hợp tác xã nhưng hoạt động còn mang tính cá nhân và thời vụ.

Hiện toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất; 48 xã còn lại chưa đạt tiêu chí này.

 

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *