(kontumtv.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ký công bố Danh mục các thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉn theo Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ.

Trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính
Trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

Theo danh mục công bố, hiện có 447 thủ tục hành chính của 17/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 194 thủ tục hành chính cấp huyện và 124 thủ tục hành chính cấp xã tại 07/10 huyện, thành phố được triển khai thực hiện. Có 3 huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô và Ia H’Drai chưa thực hiện. Bưu điện tỉnh là đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích cho việc tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị sở, ngành, các huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn và Bưu điện tỉnh niêm yết bảng danh mục tại các nơi giải quyết thủ tục hành chính và trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

     Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *