(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1002 về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2017.

Trạm y tế xã
Trạm y tế xã

Theo Quyết định, có 13 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2017, trong đó có 09 xã được công nhận lại, vì thời gian công nhận lần trước đã trên 03 năm, gồm xã Sa Sơn và xã Sa Bình (huyện Sa Thầy), xã Đăk Man, xã Đăk Pét và xã Đăk Môn (huyện Đăk Glei), xã Đăk Ruồng (huyện Kon Rẫy), xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô), xã Đoàn Kết (thành phố Kon Tum) và xã Đăk Mar (huyện Đăk Hà). 4 xã được công nhận mới gồm, xã Đăk Tơ Lung (huyện Kon Rẫy), xã Ngọc Yêu và xã Tu Mơ Rông (huyện Tu Mơ Rông) và  xã Đăk Ngọk (huyện Đăk Hà).

Qua kết quả phúc tra số liệu tại 13 đơn vị theo hướng dẫn tại Quyết định số 4667, ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 13 đơn vị đều không có điểm liệt, số điểm trong mỗi tiêu chí đều đạt trên 50%, tổng số điểm đạt của 13 đơn vị đều đạt trên 80%. Như vậy 13 đơn vị đều đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2017.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *