Hướng dẫn kỹ thuật cạo mủ cao su
Hướng dẫn kỹ thuật cạo mủ cao su

(kontumtv.vn) – Năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum giao chỉ tiêu kế hoạch cho 10 huyện, thành phố, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tổ chức đào nghề cho hơn 2.980 lao động nông thôn. Trong đó, đào tạo nghề nông nghiệp hơn 2.300 lao động, nghề phi nông nghiệp là 670 lao động, đào tạo cho lao động là người khuyết tật khoảng 290 lao động. Tuy nhiên, năm 2017 các địa phương, đơn vị chỉ thực hiện đào tạo đạt khoảng 78% kế hoạch.

Nguyên nhân, do nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới hạn chế, chỉ phân bổ 70% nhu cầu của các huyện, thành phố nên không đáp ứng nhu cầu đào tạo theo chỉ tiêu đã được giao. Cụ thể, nhu cầu đào tạo ở các địa phương là hơn 2.980 lao động, tương ứng với kinh phí là hơn 7,5 tỷ đồng, tuy nhiên kinh phí được giao chỉ hơn  5,3 tỷ đồng.

Thanh Tùng – Công Luận

                                                                                   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *