(kontumtv.vn) – Tính đến hết tháng 10/2019, tỉnh Kon Tum có trên 26% tỉ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng, gần 17% nữ là đại biểu Quốc hội và 32% đại biểu nữ tham gia HĐND các cấp.

KON TUM DAT NHIEU KET QUA TRONG CONG TAC BINH DANG GIOI

Trong hệ thống chính quyền,  UBND các cấp có 42% lãnh đạo chủ chốt là nữ và 67,5% có lãnh đạo từ cấp phó trở lên tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội.

Kết quả công tác bình đẳng giới cũng thể hiện rõ nét qua các mặt trong đời sống xã hội như tỉ lệ phụ nữ được tham gia tập huấn, nghe tuyên truyền phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, được đào tạo nghề và được hỗ trợ vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình cũng được thực hiện có hiệu quả. Ngày càng có nhiều phụ nữ được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và tiếp cận với công nghệ thông tin trong đời sống. Đặc biệt, quan niệm về bình đẳng giới trong từng gia đình đã có sự chuyển biến tích cực.  Đây là những con số ấn tượng thể hiện rõ nét kết quả đạt được trong công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *