(kontumtv.vn) – Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong số các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 và định hướng đến năm 2020 của UBND tỉnh Kon Tum.

HANH CHINH

Để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh sáng tạo; chủ động, linh hoạt thực hiện và cụ thể hóa phương châm “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng phong cách phục vụ theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Trong đó, chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh và hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp thuận lợi; hỗ trợ và tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, trọng tâm là các thủ tục về khởi sự kinh doanh, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản; nộp thuế và BHXH, thông quan hàng hóa qua biên giới… Qua đó để tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định. Phấn đấu đến năm 2020 có 2.500 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó, hàng năm có khoảng 10% là doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo. Phấn đấu đến hết năm 2017 tăng chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh lên 5 bậc so với năm 2016; trên 70 các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3; cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng.

                   Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *