(kontumtv.vn) – Cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn vì nước, vì dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, là tấm gương sáng cho mỗi người dân Việt Nam học tập, noi theo. Nhớ ơn Người, cùng với cả nước, cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hơn ai hết, cựu chiến binh Trịnh Công Giang, Chi hội trưởng Hội CCB tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà nhận thức rất sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà từ khi có Chỉ thị 06, 03, rồi 05 của Bộ Chính trị, CCB Trịnh Công Giang đã tích cực cùng đồng đội gương mẫu đi đầu, tự giác học tập và làm theo gương Bác từ những việc việc làm nhỏ nhất để con cháu, đồng đội và quần chúng noi theo. CCB Trịnh Công Giang nói: “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng tôi vừa giáo dục vừa vận động hội viên trước hết là phải giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong mọi lúc, mọi nơi, kể cả trong công việc, trong hội họp, rồi trong mọi cái mình được tham gia đều phải gương mẫu. Mặc dù là việc nặng không làm được nhưng việc nhẹ thì động viên con cháu, động viện vợ con, gia đình, bạn bè cùng làm theo”.

HO CHI MINH

Nhờ có sự tập trung chỉ đạo, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã sớm đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, hơn một năm qua, sau khi có Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã có nhiều đổi mởi, tập trung chỉ đạo, tổ chức việc học tập và làm theo gương Bác một cách thiết thực, cụ thể và có hiệu quả hơn. Ông A Vượng, Bí thư Huyện ủy Đăk Hà cho biết: “Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, nhìn chung các cấp ủy đảng, từ huyện đến cơ sở cũng đã chỉ đạo triển khai kịp thời và có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 1 năm qua đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt của huyện, của xã và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc thể hiện trách nhiệm tự nêu gương thực hiện và nhất là thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của người đứng đầu”.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính tri, ngoài việc tập trung đánh giá rút kinh nghiệm qua 1 năm tổ chức thực hiện, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, mặt trận và các đoàn thể đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và những mô hình, việc làm cụ thể để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, sớm khắc phục những mặt còn hạn chế để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nề nếp và có hiệu quả hơn. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn nói: “Chúng tôi tiếp tục tham mưu BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền Chỉ thị 05, đặc biệt là theo từng chuyên đề theo từng năm. Thứ hai là tham mưu cho BTV Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo khắc phục trong cải cách thủ tục hành chính, phải gần dân, phải tiếp xúc với dân phải thẳng thắn, có trách nhiệm với công việc được giao, đặc biệt là người đứng đầu phải hết sức gương mẫu, trên cơ sở kế hoạch xây dựng của mình trong năm 2017 cần phải có giải pháp cụ thể căn cứ vào tình hình của địa phương, của đơn vị mình để có chỉ đạo sát sao”.

Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, hiện nay các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đang tập trung quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây cũng là những nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Một trong những nhiệm hàng đầu mà trước lúc đi xa Bác đã dặn dò: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. Để làm được điều này thì việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp hàng đầu mà cán bộ, đảng viên và các tầng lớp dân nhân trong tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện.

                                       Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *